Astra Coupé Club

Forum Polskiego Klubu Astry Coupe
Teraz jest 24 lipca 2019, o 07:34

Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: 13 września 2008, o 22:31 
Offline
Moderator
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 9 sierpnia 2005, o 11:03
Lokalizacja: Wrocław/Wieluń
Silnik: Z20LET
<p style="font-size: 14pt; font-weight: bold; text-align: center; color: red">Przestrzeganie regulaminu jest bezwzględnie wymagane.<br>Niedostosowanie się do zawartych w nim zasad będzie odpowiednio karane.</p>
<br>
<br>
<table style="border: 2px solid;"><tr><td>
<h2 style="font-family: Verdana; font-size: 16pt; font-weight: bold; text-align: center;">Regulamin Forum Astra Coupe Club</h2>
<br>
<br>
<p style="font-family: Verdana; font-size: 12pt;">Regulamin Forum powstał w oparciu o obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisy i normy prawne. Jego zadaniem jest określenie praw i obowiązków Administracji oraz Użytkowników, a także sprecyzowanie ogólnych zasad korzystania z Forum. Dlatego każdy przyszły Użytkownik Forum podczas procedury rejestracyjnej zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz zaakceptować jego postanowienia.</p>
<br>
<ol style="font-family: Verdana; font-size: 12pt; font-weight: bold; list-style-type: upper-roman;">
<li>Warunki ogólne
<ol style="font-family: Verdana; font-size: 12pt; font-weight: normal; list-style-type: decimal;">
<li>Definicje:
<ol style="font-family: Verdana; font-size: 12pt; font-weight: normal; list-style-type: lower-alpha;">
<li>Forum – Forum Astra Coupe Club zarejestrowane pod adresem <a href="http://www.astracoupe.pl">http://www.astracoupe.pl</a>, za pośrednictwem którego Użytkownik może zamieszczać własne opinie oraz komentować opinie i informacje zamieszczane przez innych Użytkowników.
<li>Administracja – zespół osób składający się z Administratorów oraz Moderatorów Forum.
<li>Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do Forum. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
<li>Regulamin – niniejszy dokument regulujący prawa i obowiązki Administracji oraz Użytkowników.
<li>Nick/login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) konta na Forum.
<li>Konto Użytkownika – konto określone unikalnym identyfikatorem (nickiem) i hasłem służące do realizacji prawa do korzystania z Forum.
<li>Profil Użytkownika – strona Użytkownika zawierająca dobrowolnie przekazane dane oraz zdjęcia.
<li>Post – opublikowana treść wypowiedzi Użytkownika na Forum.
<li>Spam – posty niezgodne z omawianym tematem lub nie wnoszące nic do tematu oraz nie zamawiana korespondencja prywatna o charakterze komercyjnym, reklamowym, promocyjnym, etc.
</ol>
<li>Forum jest własnością prywatną.
<li>Rejestracja i korzystanie z Forum są dobrowolne i darmowe.
<li>Nazwa oraz domena Forum, jego koncepcja, układ graficzny, nazwy działów, nazwy rang i grup Użytkowników, a także baza danych podlegają ochronie prawnej.
</ol>
<li>Regulamin
<ol style="font-family: Verdana; font-size: 12pt; font-weight: normal; list-style-type: decimal;">
<li>Regulamin korzystania z niniejszego Forum może zostać zaktualizowany przez Administrację w dowolnym momencie.
<li>Automatyczne logowanie nie usprawiedliwia nieznajomości aktualnej wersji Regulaminu.
<li>Użytkownik może w dowolnym momencie zapoznać się z najnowszą wersją Regulaminu w odpowienim temacie na Forum lub pod adresem internetowym: <a href="http://www.astracoupe.pl/regulamin.pdf">http://www.astracoupe.pl/regulamin.pdf</a>
<li>W świetle prawa autorskiego niniejszy Regulamin stanowi własność intelektualną Administracji, jego powielanie bądź modyfikowanie stanowi naruszenie prawa.
</ol>
<li>Rejestracja i Konta Użytkowników
<ol style="font-family: Verdana; font-size: 12pt; font-weight: normal; list-style-type: decimal;">
<li>Użytkownik w celu korzystania z Forum musi się zarejestrować poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, co oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rejestracja jest potwierdzana drogą e-mailową. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
<li>Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
<ol style="font-family: Verdana; font-size: 12pt; font-weight: normal; list-style-type: lower-alpha;">
<li>Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia;
<li>Użytkownik dobrowolnie przystąpił do korzystania z Forum;
<li>Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz w profilu Konta Użytkownika są zgodne z prawdą;
<li>Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym;
<li>Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od Administracji oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Forum.
</ol>
<li>Administracja zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu uniknięcia lub usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Forum oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
<li>Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto Użytkownika, odnoszące się do jego osoby.
<li>Zabronione jest udostępnianie Konta Użytkownika innym osobom, jak i korzystanie z Kont należących do innych Użytkowników.
<li>Zabrania się rejestracji osobom, których Konto zostało przez Administrację zablokowane lub usunięte. W przypadku zablokowania lub kasacji Konta przez Administrację, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administracji.
<li>Zarówno Administracja jak i Użytkownik mogą w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny.
<li>Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta, poprzez kontakt z Administracją Forum.
<li>Administracja Forum zastrzega sobie 14-dniowy okres na usunięcie konta poczynając od momentu zgłoszenia Administracji rozwiązania umowy przez Użytkownika.
<li>Administracja ma prawo przyznawania ostrzeżeń Użytkownikom w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu.
</ol>
<li>Korzystanie z Forum
<ol style="font-family: Verdana; font-size: 12pt; font-weight: normal; list-style-type: decimal;">
<li>Administracja zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości korzystania z Forum.
<li>Administracja nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Forum wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną, hackerską ingerencją, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych lub postów Użytkowników.
<li>Administracja nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Forum, wynikającą z dokonywania zmian, ulepszeń, konserwacji, archiwizacji bazy danych, etc.
<li>Administracja nie ponosi odpowiedzialności za publikowane przez Użytkowników treści, których zawartość wyraża poglądy i opinie ich autorów.
<li>Każdy Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za wszystkie publikowane przez siebie materiały, włącznie z odpowiedzialnością za łamanie autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, patentów, znaków towarowych, etc.
<li>Administracja nie bierze odpowiedzialności za łamanie przez Użytkowników praw autorskich osób trzecich. W razie stwierdzenia łamania praw autorskich należy kontaktować się bezpośrednio z Użytkownikiem dopuszczającym się tego czynu z jednoczesnym poinformowaniem o tym fakcie Administrację.
<li>Prezentowane zdjęcia, rysunki lub inne załączone pliki na Forum są własnością Użytkowników. Jakiekolwiek ich kopiowanie bez zgody Użytkowników jest zabronione.
<li>Użytkownik jest świadomy, iż treści przez niego publikowane zostaną trwale zapisane na łamach Forum. Usuwanie treści nie jest możliwe nawet w przypadku zablokowania lub wykasowania Konta Użytkownika.
<li>Użytkownik ma możliwość edytowania opublikowanych treści przez okres 1 godziny od chwili wysłania ich na łamy Forum. Po tym czasie modyfikacji treści dokonywać może tylko Administracja.
<li>Użytkownicy zobowiązani są do rozwiązywania spraw i konfliktów prywatnych poza forum publicznym.
<li>Użytkownik zobowiązany jest umieszczać wypowiedzi w najbardziej odpowiednich do treści działach.
<li>Użytkownik zgadza się nie publikować na Forum:
<ol style="font-family: Verdana; font-size: 12pt; font-weight: normal; list-style-type: lower-alpha;">
<li>treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby;
<li>wulgaryzmów i przekleństw;
<li>treści podżegających do kłótni, konfliktów, sporów;
<li>materiałów, obrazków, filmów, odnośników do stron internetowych niezgodnych z polskim prawem;
<li>materiałów związanych z pornografią, a także mającymi negatywny wpływ na osoby niepełnoletnie;
<li>materiałów obrażających uczucia religijne innych osób;
<li>treści popierających dyskryminację rasową, etniczną, religijną, kulturową, filozoficzną, etc.;
<li>prywatnej korespondencji;
<li>informacji handlowych, komercyjnych, reklamowych lub promocyjnych;
<li>spam’u;
<li>oraz innych materiałów, które mogą być sprzeczne z obowiązującym w Polsce prawem.
</ol>
<li>W przypadku łamania powyższych zasad Administracja ma prawo do natychmiastowego i trwałego usunięcia Konta Użytkownika z lub bez podania przyczyny. W przypadkach uzasadnionych Administracja powiadomi o fakcie naruszenia prawa stosowne władze. Aby wspomóc te działania, rejestrowane są adresy IP Użytkowników.
<li>Administracja podejmuje starania mające na celu usuwanie wszelkich omawianych w punkcie IV.12 treści jak najszybciej, jednak zastrzega, że nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości.
<li>Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną względem Administracji bądź innych Użytkowników.
<li>Administracja ma wyłączne prawo do zamieszczania ogłoszeń oraz do przyklejania tematów.
<li>Przyklejenie tematu lub zamieszczenie ogłoszenia przez Użytkownika wymaga konsultacji z Administracją.
<li>Administracja ma prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego tematu i postu w każdej chwili.
<li>Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody lub przyzwolenia.
<li>Zabrania się rozsyłania na prywatne skrzynki Użytkowników oraz ich adresy e-mailowe nie zamówionej informacji handlowej, komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, etc.
<li>Zabrania się podejmowania działań mogących utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Forum. W razie stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administracja ma prawo do zablokowania lub skasowania Konta.
<li>Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Forum stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązującego prawa. Administracja ma wówczas prawo do podjęcia wszelkich stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej szkody.
<li>Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administracji i Użytkowników Forum.
</ol>
<li>Profil
<ol style="font-family: Verdana; font-size: 12pt; font-weight: normal; list-style-type: decimal;">
<li>Użytkownik ma prawo zamieścić w swoim profilu:
<ol style="font-family: Verdana; font-size: 12pt; font-weight: normal; list-style-type: lower-alpha;">
<li>sygnaturę o maksymalnej długości 255 znaków;
<li>awatar o maksymalnym rozmiarze 150 x 120 pikseli oraz wielkości 17kB.
</ol>
</ol>
<li>Dane osobowe
<ol style="font-family: Verdana; font-size: 12pt; font-weight: normal; list-style-type: decimal;">
<li>W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administrację.
<li>Administratorem danych osobowych jest Administracja, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
<li>Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administrację wszelkich przekazanych i przechowywanych na Forum danych. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administracji na wykorzystywanie powyższych danych w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. nr 133 poz. 883).
<li>Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie oraz do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
<li>Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
<li>W przypadku powzięcia przez Administrację wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym danych, uzyskuje on prawo do podjęcia następujących czynności:
<ol style="font-family: Verdana; font-size: 12pt; font-weight: normal; list-style-type: lower-alpha;">
<li>wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych;
<li>natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy;
<li>usunięcia Konta Użytkownika w przypadku braku reakcji Użytkownika.
</ol>
<li>Użytkownik, umieszczając w profilu Konta Użytkownika dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników Forum, a w przypadku umieszczenia treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administracji w przypadku jego nieodpłatnego wykorzystania i kopiowania w celach związanych z działalnością Forum, jak również ich usunięcia.
</ol>
</ol>
<br>
<br>
<br>
<p style="font-family: Verdana; font-size: 12pt; text-align: right;">Administracja Forum Astra Coupe Club</p>
</td></tr></table>
<br>
<br>
<p style="font-size: 12pt;">Regulamin jest również dostępny pod adresem: <a href="http://www.astracoupe.pl/regulamin.pdf">http://www.astracoupe.pl/regulamin.pdf</a></p>


Ostatnio edytowano 15 października 2008, o 21:13 przez DAN, łącznie edytowano 11 razy

Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Regulamin Forum Astra Coupe Club
Created by Titleist & Coube    Managed by Astra Coupe Club Team
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL